Joke een vogelspotster in hart en nieren telde in maar 3 dagen  (maart 2019) dat ze hier verbleef maar liefst 55 verschillende vogels op en rond de camping.Hieronder een lijstje dat ze voor ons had samengesteld.Nogmaals bedankt Joke!!

 

Vogels op en om de camping                                      Vogels in de wijdere omtrek

 

Ooievaar                                                                          Wilde eend

Fazant                                                                              Keizerarend

Houtduif                                                                          Steenarend

Turkse Tortel                                                                  Schreeuwarend

Koekoek                                                                          Bruinekiekendief

Velduil                                                                              Buizerd

Boerenzwaluw                                                               Torenvalk

Huiszwaluw                                                                    Patrijs

Witte Kwikstaart                                                            Kraanvogel

Nachtegaal                                                                     Kievit

Zwarte Roodstaart                                                        Oeverzwaluw

Zwartkop                                                                         Bijeneter

Braamsluiper                                                                  Gele Kwikstaart

Grasmus                                                                         Gekraagde Roodstaart

Grote Bonte Specht                                                       Roodborsttapuit

Groene Specht                                                               Tuinfluiter

Grauwe Vliegenvanger                                                  Zanglijster

Koolmees                                                                        Merel

Ekster                                                                               Grote Karekiet

Kraai                                                                                Tjiftjaf

Spreeuw                                                                          Gaai

Boomklever                                                                     Raaf

Wielewaal                                                                        Ringmus

Huismus                                                                         Veldleeuwerik

Grauwe Klauwier                                                           Grote Zilverreiger

Kneu

Putter

Groenling

Geelgors

 

Wij zijn erg benieuwd of komende gasten deze lijst nog aan kunnen vullen.